Apie mus

Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintys lankytojai, kurie iki šiol buvo įsitikinę, kad „skaitymas ir kultūros paslaugos – ne jiems“, atranda bibliotekas. Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA) 2020 m. pradėta iniciatyva „Biblioteka visiems“ yra sunkaus ir ilgo darbo vykdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginio veiklos plano priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“ tęsinys.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija (AVBA) vienija penkias Lietuvos apskričių (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus) viešąsias bibliotekas ir Lietuvos audiosensorinę biblioteką. Asociacija siekia visuomenės pažangos, skatindama Lietuvos bibliotekų, visuomenės, visuomeninių organizacijų, valdžios ir valdymo institucijų bendradarbiavimą.

Vadovaudamasi principu „Biblioteka yra visiems“, AVBA siekia sumažinti atstumą, skiriantį bibliotekas ir specialių poreikių turinčius lankytojus. Bibliotekos atsiveria naujoms patirtims, prisitaiko, kuria naujas paslaugas ir kviečia gyventojus jas atrasti. Bibliotekos jau seniai yra daugiau nei knygos. 

2021 m. rugsėjo 21 d. vykusioje „Biblioteka visiems“ konferencijoje bibliotekų specialistai diskutavo, kokiais veiksmais ir priemonėmis bibliotekos galėtų tapti atviresnės, matomos ir lengviau prieinamos Lietuvos gyventojams. Priimti sprendimai buvo įtvirtinti manifestu.