Knygomatai

Tolygus gyventojų aprūpinimas naujausia informacija lemia atviros, empatiškos ir pilietinės visuomenės kūrimą, ugdo gyventojų atsparumą dezinformacijai ir mažina socialinę atskirtį Lietuvos regionuose. Siekiant užtikrinti tolygų gyventojų aprūpinimo informacijos išteklias išdėstymą visoje šalies teritorijoje, didinti Lietuvos bibliotekų fondo prieinamumą ir įvairovę skirtingų regionų gyventojams, vykdoma knygomatų tinklo Lietuvos bibliotekose plėtra bei stiprinimas.
Knygomatų plėtra – būtina efektyviam Lietuvos bibliotekose esančių knygų ir kitų leidinių pasiekiamumui, prieinamumui didinti įvairių poreikių turinčioms tikslinėms grupėms: negalią turintiems asmenims, dirbantiems asmenims, senjorams, vaikams ir kt.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Pažangos priemonė Nr. 08-001-04-01-01 (PP)„Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas” veikla Nr. 4.1.1.6. „Keitimąsis knygomis tarp bibliotekų”

Lietuvos viešųjų bibliotekų knygomatų vietos ir adresai