Naujienos

Biblioteka visiems: įkvepianti ŠAVB geroji patirtis

Balandžio 25 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (ŠAVB) sulaukė smalsių svečių – kolegų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB). LNB plečia veiklas negalią turintiems asmenims, todėl skirtinguose skyriuose dirbantys ir įvairias veiklas vykdantys specialistai į Šiaulius atvyko norėdami išgirsti apie ŠAVB patirtį vykdant veiklas, skirtas negalią turintiems asmenims, išgirsti, kaip pavyko užmegzti ryšį su šia socialiai jautria auditorija, kurią linkmę būtų geriausia pasirinkti, norint tapti dar labiau prieinama biblioteka įvairią negalią turintiems asmenims. 

Pasak biblioteką aplankiusių kolegų, patirties pasisemti Šiauliuose nuspręsta atsižvelgus į tai, kad ŠAVB buvo pirmoji biblioteka Lietuvoje ėmusi vykdyti projektus, veiklas ir priėmusi prieinamumo sprendimus bei perdavusi patirtis, vėliau lėmusias reikšmingus pokyčius visose Lietuvos bibliotekose. ŠAVB – pirmoji autizmui draugiška biblioteka Lietuvoje. Bibliotekoje 2018 m. buvo įrengta speciali erdvė su sensoriniais elementais, apmokyti bibliotekos specialistai, rengiamos specialios edukacinės programos, organizuojami „Sensoriniai skaitymai“ kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms. Sukaupta patirtis perduota kolegoms iš kitų Lietuvos bibliotekų.

Autizmui draugiškos bibliotekos sąvoka 2020 m. išaugo į projektą „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ („Biblioteka visiems“), skirtą didinti paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją. Projekto vykdymo, paragintos ŠAVB, šį kartą ėmėsi jau visos Lietuvos viešosios bibliotekos. Bibliotekose pradėti taikyti vienodi infrastruktūriniai sprendimai, tobulinamos darbuotojų kompetencijos, kuriamos naujos paslaugos ASS ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams, renginio „Biblioteka visiems. Konferencija+“ metu visos bibliotekos pasirašė manifestą, kuriuo bibliotekų bendruomenės nariai įsipareigojo dėti visas pastangas, kad bibliotekas paverstų prieinamomis visiems ir didintų negalią turinčių žmonių įtrauktį.

Svečiams ŠAVB specialistai pristatė bibliotekos veiklas negalios srityje, kaip bendradarbiaujama su įvairią negalią turinčius žmones globojančiomis organizacijomis, kaip keliama darbuotojų kvalifikacija, kokie sprendimai priimami siekiant renginius ar paslaugas pritaikyti įvairią negalią turintiems lankytojams ir jų artimiesiems. Daug susidomėjimo sulaukė bibliotekos sensorinis kambarys ir čia organizuojami sensoriniai skaitymai, skirti, visų pirma, autizmo spektro sutrikimų bei kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams. Užsiėmimų metu skaitoma istorija patiriama įvairiais pojūčiais – klausa, rega, lytėjimu, netgi uosle, o kartais ir skoniu. Susipažinta su lankytojams parengtomis metodinėmis priemonėmis, socialine istorija.

LNB specialistai susipažino su kitomis sėkmingomis ŠAVB projektinėmis veiklomis bei iš jų atsiradusiomis naujomis paslaugomis:

„Mobilia inovatyvių technologijų laboratorija vaikams ir jaunimui“, kurios tikslas buvo ugdyti vaikų ir jaunimo, gyvenančių regionuose, taip pat turinčių specialiųjų poreikių, skaitmeninį raštingumą ir skaitmenines kompetencijas.

2019 m. įgyvendintu ŠAVB tarptautiniu projektu „Penki pojūčiai – penki keliai pažinti“, sprendusiu neįgaliųjų ir mažiau galimybių turinčių jaunuolių socialinės ir kultūrinės integracijos problemas. Tais pačiais metais organizuotas ir gerosios patirties sklaidos forumas „Misija (ne)įmanoma: atvira, empatiška ir prieinama biblioteka“.

Projekto „Animukai: animacinės knygos skaitymo ir kognityvinių sutrikimų turintiems vaikams“ metu sukurtomis animacinėmis knygomis, kurios tekstu, vaizdu ir garsu suteikia skaitymo malonumą sunkiau skaitantiesiems vaikams ir paaugliams.

ŠAVB sukurtu pažintiniu akmeninių objektų Šiaulių mieste maršrutu „Eksponatus rankomis liesti! Šiaulių tapatybės beieškant“. Kad paminklų saugoma istorija būtų prieinama regėjimo negalią turintiems žmonės įgyvendinant projektą glaudžiai bendradarbiauta su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos audiosensorine biblioteka. Liečiant akmeninius paminklus galima „matyti“ objekto išorę, o pažinti jo istoriją ir geriau įsivaizduoti formas padeda specialus audiogidas ir garsinis vaizdavimas.

Projektas „Knygos anatomija: specialiųjų poreikių turinčių asmenų meno pažinimo ir kūrybiškumo skatinimas“ suteikė galimybę specialiųjų poreikių turintiems žmonėms prisiliesti prie profesionaliojo meno, dalyvauti kūrybinėje veikloje, jaustis socialiai aktyviais.

Bibliotekos garsinių skaitymų paslauga (projektas „PRISIMINIMŲ BEIEŠKANT: demencijos prevencijos priemonių rinkinys ir edukacinė paslauga“), pritaikyta asmenims, turintiems atminties sutrikimų, demenciją ar jos požymių. Tai specialiai sukurtų lietuviškų pasakojimų skaitymai, kuriuos lydi teksto aptarimas, refleksija bei specialios pagalbinės priemonės – prisiminimų dėžutės. Paslauga siekiama sukelti teigiamas emocijas, mažinti vienatvės jausmą, gerinti atmintį ir kitus kognityvinius įgūdžius. Paslauga teikiama bibliotekoje, tačiau dėl auditorijos specifikos populiaresni išvažiuojamieji susitikimai senelių ar globos namuose. ŠAVB parengė ir viešai prieinamą metodinę priemonę, kuria vadovaujantis garsinius skaitymus galima vesti savarankiškai.

ŠAVB patirtis šioje srityje didžiulė ir tokia įvairialypė, kad per vieną dieną ją perduoti turbūt nebūtų įmanoma. Todėl parodyta ir perduota tai, kas, ŠAVB manyta, yra svarbiausi, esminiai dalykai ir įžvalgos, geroji patirtis, reikalinga pradedant ir vykdant veiklas, skirtas įvairią negalią turintiems žmonėms ir siekiant pelnyto BIBLIOTEKOS VISIEMS statuso.

T. Pauliuščeinkos inf.

I. Slonksnytės nuotr.