Naujienos

„Biblioteka visiems“ – tai ne tuščiai bibliotekų kartojama frazė

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka per bibliotekų informacinę ir edukacinę veiklą skatina socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją. Kuria pozityvią ir bendruomeniškumą skatinančią aplinką bibliotekoje, pritaiko ją įvairiems vartotojų kultūriniams ir informaciniams poreikiams. Įgyvendindamos veiklas biblioteka bendradarbiauja su Rokiškio socialinės paramos centro, Skemų socialinės globos namų, Rokiškio pagrindinės mokyklos ir lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ bendruomenėmis. Bendradarbiaudama su partneriais organizuoja parodas, renginius,  edukacines programas, kuria erdves, pritaikytas neįgaliesiems bibliotekų vartotojams.

Vienas tokių renginių buvo skirtas pasaulyje žinomai  „DUOday“ dienai. Tai diena, kai įmonės, įstaigos ir organizacijos atveria duris žmonėms su negalia leisdami „pasimatuoti“ jų atstovaujamą profesiją. Lietuvoje ši akcija vyko ketvirtą kartą, o Rokiškis prie akcijos prisijungė pirmą kartą.

Iniciatyvoje dalyvavo Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo bei Lankytojų skyriai, Obelių ir Antanašės filialai. Bibliotekininkės suteikė galimybę Jaunuolių dienos centro ir Obelių savarankiško gyvenimo namų asmenims su negalia pasijausti ypatingais ir pakvietė „pasimatuoti“ bibliotekininko specialybę. Žmonės su negalia susipažino su biblioteka, darbo specifika, lankytojų aptarnavimu, knygų išdavimu, išbandė kitus bibliotekininkų atliekamus darbus, bendravo su darbuotojomis, kartu gėrė arbatą. Visi kaip vienas tvirtino, kad jiems diena bibliotekoje praėjo smagiai, laikas praleistas įstaigoje leido pajusti bibliotekininko darbo skonį, nauja patirtis praskaidrino jų kasdienybę, pasijuto reikalingi ir įsivertino savo jėgas dirbant tokį ar panašų darbą.

Vaikų ir jaunimo skyriaus siūlomos veiklos įdomios tiek mažiesiems iš L/D „Pumpurėlis“ vaikučiams, tiek vyresniems iš Rokiškio pagrindinės mokyklos ir Jaunuolių dienos centro lankytojams su negalia. Bibliotekininkės lankytojams yra paruošusios keletą veiklų: sensorinius skaitymus pagal Nicolos Kinnear knygą „Kaip kiškis mokėsi drąsos“, Jurgos Vėl knygos „Chameleono sapnai“ teatralizuotus garsinius skaitymus, istorijų pasakojimo edukacijos užsiėmimą „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, edukacines programas, 3D filmų peržiūras ir kt. Lankytojų traukos centru tapo skyriuje veikianti žaisloteka. Jiems žaislinės knygelės ir žaislai labai reikalingi, nes žaidimas tai veikla, kuri užtikrina maksimalų fizinį, emocinį, intelektualinį ir socialinį vaiko vystymąsi. Negalios paliestam vaikui žaislas ne tik veikla, bet ir specialaus mokymo metodinė priemonė.

Sensoriniuose skaitymuose dalyvauja Jaunuolių dienos centro lankytojai su negalia

Bibliotekos organizuotame renginyje „Vasara su knyga“ vyko iššūkio ir penkių knygų temų pristatymas, skambėjo poezijos posmai ir Skemų socialinės globos namų kapelos „Skemena“ nuoširdžios dainos. Jaunuolių dienos centro asmenys su negalia kūrybiškai laiką leidžia Rokiškio miesto filiale įvairiose kultūrinėse edukacijose ir filmų dienose.

Kūrybinė užduotis įveikiama ir žaislotekos Jaunuolių dienos centro lankytojams su negalia

Bibliotekininkės džiaugiasi kiekviena proga, kada gali susitikti su savo bendruomenės nariais ir pasiūlyti paslaugas visiems, kurie nori skaityti knygas, mokytis, lankytis renginiuose ar tiesiog draugiškai pasikalbėti. „Biblioteka visiems“ – tai ne tuščiai Lietuvos viešųjų bibliotekų kartojama frazė, tai gebėjimas priimti vieniems kitus nepaisant mūsų skirtumų ir įvairumo, tai bibliotekos siekis didinti savo paslaugų prieinamumą įvairią negalią turintiems žmonėms, skatinti visuomenės informuotumą ir ugdyti toleranciją.

Nadiežda Ivanova
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus vyresn. bibliotekininkė