Naujienos

Lietuvos bibliotekų iniciatyva „Biblioteka visiems“ pristatyta Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje

2023 m. rugsėjo 27 d. Rygoje vyko ir internetu buvo transliuojama konferencija „Darnaus vystymosi tikslų lokalizavimas per muziejus ir bibliotekas II“, kurią organizavo Latvijos muziejų asociacija, Latvijos bibliotekų asociacija ir Latvijos nacionalinė UNESCO komisija.

Konferencijoje muziejai ir bibliotekos pasirodė kaip bendruomenių centrai, telkiantys vietos žmones bendroms veikloms, kuriomis prisidedama ir prie Darnaus vystymosi tikslų siekimo.

Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Baiba Moļņika sveikindama konferencijos dalyvius pažymėjo, kad „šiuo metu žmonės visame pasaulyje susiduria su globaliais iššūkiais, o atsakant į juos nėra geresnio sprendimo nei plati partnerystė; atminties institucijos yra pajėgios identifikuoti aplinkosaugos, socialines ir ekonomines problemas ir pasiūlyti inovatyvius jų sprendimo būdus“.

Konferencijos dalyviai iš Latvijos, Estijos, Lietuvos, Moldovos ir Sakartvelo pasikeitė informacija apie dabartines tendencijas ir dalijosi sėkmingiausių nacionalinių projektų patirtimis, kuriose muziejai ir bibliotekos aktualizuoja ir darnaus vystymosi temas, tokias kaip aplinkos apsauga, klimato kaita, socialinės nelygybės mažinimas ir bendruomenių atsparumo stiprinimas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijai Rygoje atstovavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvalaitienė ir Lietuvos audiosensorinės bibliotekos Komunikacijos ir informacijos skyriaus kultūrinių veiklių vyriausioji vadybininkė Klementina Gečaitė, kuri konferencijoje pristatė Lietuvos bibliotekų iniciatyvą „Biblioteka visiems“.

Savo pranešime Lietuvos bibliotekų atstovė akcentavo partnerystės svarbą, kuri tapo šios unikalios bibliotekų iniciatyvos ašimi. Buvo atskleistos Bibliotekų prieinamumo manifesto „Biblioteka visiems“ sukūrimo ištakos, kuriuo šalies bibliotekininkai įsipareigojo kurti atvirą ir įtraukią kultūrinę aplinką visiems.

Pranešime apžvelgta dvejų metų Manifesto įgyvendinimo patirtis ir jos metu gimusios iniciatyvos, iš kurių naujausia – 2023 m. rugsėjo 22 d. įvykusi Konferencija+ „Įtraukties istorijos“ – subūrė ne tik bibliotekininkus, bet ir švietimo novatorius, negalios judėjimo atstovus, psichikos sveikatos specialistus, kūrėjus bei vietos bendruomenių atstovus.

Žmones sujungia emocijos, o emocijas pažadina istorijos. Virš 30 istorijų apie santykį su lankytoju, turinčiu negalią ar individualių reikmių, besimokančiu lietuvių kalbos ar dėl kitų priežasčių patiriančiu atskirtį buvo surinkta ruošiantis renginiui, o 6 iš jų, parengtas konsultuojant profesionaliai istorijų pasakotojai, išgirdo Konferencija+ dalyviai.

Susirinkusieji Rygoje žavėjosi sumanymu nuosekliai siekti Manifeste įtvirtintų tikslų pritardami, jog įtrauktis – tai nesibaigiantis procesas, kurio pamatas – jautrumas ateinančiam ir tam, kuris ateitų, jei organizacija žengtų nedidelį papildomą žingsnį.

Konferencijos rezoliucija: https://drive.google.com/drive/folders/1dMJ5_JN-9f_wDEMpK1od9y9lKyfVkfVn

Konferencijos vaizdo įrašas prieinamas Latvijos muziejų asociacijos Facebook.com paskyroje: https://fb.watch/npscohTQ4m/  

Nuotraukų albumas: https://drive.google.com/drive/folders/1-dGS9Dp4vUjGKHc5ZBGBYgMzmy8eUuzE nuotraukų autoriai: Valters Lācis, Inga Surgunte, Zane Grinvalde, Elina Krupko

Konferencija surengta įgyvendinant projektą „Muziejai, bibliotekos ir darnaus vystymosi tikslai: Bendrų metodų pritaikymas vietos mastu“, kuris įgyvendinamas su UNESCO programos finansine parama.