Naujienos

„Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai”

Beth Aune, Beth Burt ir Peter Gennaro „Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai” – knyga, skirta spręsti probleminiam moksleivių elgesiui klasėje, su kuriuo dažnai susiduria pedagogai, paslaugų teikėjai ir tėvai. Šią knygą sudaro keturios pagrindinės dalys, kiekvienoje iš jų yra aptariamas labiausiai paplitęs elgesys, būdingas minėtiems sutrikimams:

1) judėjimo problemos;
2) vengimas ir atsiskyrimas;
3) su rutina ir mokymusi susiję sunkumai;
4) socialinės ir emocinės problemos.

Tai pagalbos priemonė mokytojams, padėsianti įveikti konkrečias problemas, kurių gali kilti kasdienėje veikloje. Kitaip tariant, jei vaikas padaro A, siūloma mokytojui daryti B, kad problema taptų mažesnė ir būtų galima toliau atlikti pamokos užduotis, naudingas visiems moksleiviams.